Quảng Cáo Google VIP

Cải thiện hiệu quả trang đích Google Adwords

Tối ưu trang đích là 1 trong những yếu tố giúp bạn tăng điểm chất lượng, cũng như bán hàng tốt hơn.

Trang web nơi mọi người đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. URL của trang này thường giống với URL cuối cùng của quảng cáo.

 • Đối với mỗi quảng cáo, bạn chỉ định URL cuối cùng để xác định trang đích nơi mọi người được đưa đến khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Chính sách của Google là trang đích và URL hiển thị (trang web được hiển thị trong quảng cáo) của bạn phải chia sẻ cùng một miền.
 • Trải nghiệm trang đích của bạn là một trong những yếu tố giúp xác định Điểm chất lượng của từ khóa. Trải nghiệm của trang đích được thể hiện thông qua tính hữu ích và mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trên trang, tính dễ điều hướng cho người dùng, số lượng liên kết trên trang.

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm trang đích của mình bằng cách thực hiện theo bất kỳ hoặc tất cả các bước sau đây:

 1. Cung cấp nội dung có liên quan, hữu ích và nguyên bản
  • Đảm bảo trang đích có liên quan trực tiếp đến văn bản quảng cáo và từ khóa của bạn.

   • Phải cụ thể khi người dùng muốn một điều cụ thể: Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo cho xe hơi dòng thể thao, bạn không nên dẫn họ đến trang “tất cả các mẫu xe và nhà sản xuất” chung chung
   • Cung cấp thông tin chung khi người dùng muốn lựa chọn: Nếu ai đó muốn so sánh các máy ảnh kỹ thuật số, có lẽ họ sẽ không muốn truy cập vào trang cho một mẫu máy cụ thể
  • Cung cấp thông tin hữu ích về bất kỳ nội dung nào bạn đang quảng cáo trên trang đích của mình.
  • Cố gắng cung cấp tính năng hoặc nội dung hữu ích độc đáo cho trang web của bạn.
 2. Quảng bá tính minh bạch và tăng niềm tin vào trang web của bạn
  • Chia sẻ cởi mở thông tin về doanh nghiệp của bạn và nêu rõ doanh nghiệp của bạn hoạt động ở lĩnh vực gì
  • Giải thích các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trước khi yêu cầu khách truy cập điền các biểu mẫu
  • Giúp khách truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin liên hệ của bạn
  • Nếu bạn yêu cầu thông tin cá nhân từ khách hàng, hãy nêu rõ lý do vì sao bạn yêu cầu và bạn sẽ làm gì với thông tin đó
  • Phân biệt các liên kết được tài trợ, như quảng cáo, với phần nội dung còn lại của trang web
 3. Làm cho việc di chuyển trên thiết bị di động và máy tính trở nên dễ dàng
  • Tổ chức và thiết kế tốt trang của bạn để mọi người không cần phải tìm kiếm lòng vòng thông tin.
  • Giúp mọi người nhanh chóng và dễ dàng đặt hàng sản phẩm được đề cập trong quảng cáo của bạn.
  • Không gây khó chịu cho khách hàng bằng cửa sổ bật lên hoặc các tính năng khác ảnh hưởng đến việc họ điều hướng trang web của bạn.
  • Giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm bằng cách ưu tiên nội dung có thể nhìn thấy trong màn hình đầu tiên
 4. Giảm thời gian tải trang đích của bạn
  • Đảm bảo rằng trang đích của bạn tải một cách nhanh chóng khi ai đó nhấp vào quảng cáo, cho dù trên máy tính để bàn hay trên thiết bị di động.
  • Xem xét chuyển trang đích của bạn thành Accelerated Mobile Page (AMP).
 5. Tăng tốc trang web của bạn
  • Hãy xem điểm số về tốc độ trên thiết bị di động cho trang web của bạn và nhận các biện pháp khắc phục nhanh để cải thiện tốc độ trang web. Kiểm tra trang web của bạn.

  •  

0983 150 390